NMK Sør-Gudbrandsdal ble stiftet 26. mai 1952 på Jørstadmoen under navnet NMK
Jørstadmoen. Det hele startet senhøsten 1951 på Jørstadmoen Militærleir hvor
en gjeng unge soldater og elever ved Hærens Sambands fagskole hadde lyst til
å stifte en motorsykkelklubb og tok da initiativet til å stifte NMK
Jørstadmoen.

Klubbens første formann var Odd Johansen. Hallvard Grønnesby var sekretær og
Gunnar Salomonsen var kasserer i det første styret, andre tillitsvalgte de
første årene var Conrad Trotland, Kåre Bryn, Gunnar Hemsæther, Knut Carlsen,
Idar Klevmo, Gunnar Bergh, Fred Roger Steen og Kåre Johansen.
Det startet med speedway og området rundt militærleiren ble brukt til
trening og løp. I 1956 arrangerete klubben det tredje første motocrosstevnet
her i landet.

I 1961 bestemte klubbens styre å søke navneendring til NMK Sør-Gudbrandsdal.
Hensikten var å utvide nedslagsfeltet og dermed medlemsgrunnlaget.
Dermed var det vi godt kan kalle pionéertiden over. 60-tallet var starten på
den nye tiden for motorsporten, med stadig økende innslag av billøp og
større bredde både i motorsportgrener og deltakere.
PO løpene (pålitelighets- og orienteringsløpene) ble raskt populære og NMK
Sør-Gudbrandsdal arrangerte en mengde slike billøp på 60-tallet.
Jørstadmoen var i sin tid et motorsportsenter i Innlandet med speedway som
hovedgren, dette var den store grenen i Norge på den tiden, motocrossen
innledet et tidsskifte i motorsykkelsporten skrev Aftenposten i 1959.
Motocrossen kom ihvertfall til å prege de neste 50-60 årene av NMK Sør-
Gudbrandsdals historie sterkt.